Skenar úvodná konzultácia s terapiou / 90 minút

Aký je účinok SKENARU? Každý organizmus má svojho vlastného “vnútorného lekára” – mozog človeka. Tento je schopný udržiavať telo v rovnováhe pomocou množstva adaptačných systémov (biochemický, nervový, hormonálny, imunitný,…). Pokiaľ sú ale tieto systémy narušené (chronickým stresom, dlhodobým užívaním chemických látok – liekov, hormonálnych preparátov a pod.), organizmus nedokáže adekvátne reagovať a dostáva sa do štádia vyčerpania a následne ochorenia. SKENAR je prístroj, ktorý v kontakte s pokožkou vysiela signál do podkožia a bezbolestne aktivuje nervové receptory tu umiestnené. Signál je vedený od receptorov nervovými vláknami do mozgu, mozog novú informáciu spracuje a vyšle naspäť do stimulovaných oblastí opravný signál. Tento nový korekčný signál aktivuje bunky a ich okolie (ako reakcia sa vylučujú sa rôzne neuropeptidy), čo vedie k úprave funkcie a teda k navráteniu rovnováhy organizmu. SKENAR teda pomáha nášmu “vnútornému lekárovi”. V rámci príslušenstva používame špeciálne šungitové elektródy. Šungit je minerál, ktorý má jedinečné fyzikálne, chemické a liečebné vlastnosti. Hlavnou zložkou šungitu je uhlík, od diamantu a grafitu sa líši svojou štruktúrou. Jeho molekuly sa nazývajú fullereny a šungit je jediný nerast na Zemi, ktorý liečebné fullereny obsahuje. V čom môže SKENAR pomôcť? SKENAR Vám môže pomôcť zlepšiť, prípadne navrátiť:
  • Psychickú a emocionálnu pohodu
  • Výkonnosť
  • Schopnosť vyrovnať sa so stresom
  • Kvalitný spánok
  • Zlepšenie imunity
  • Zníženie únavy a chorobnosti
  • Normalizácia látkovej výmeny a hormonálnych hladín
  • Zlepšenie prekrvenia a toku lymfy
Scroll to Top