Energetická deka

Ako to funguje?

Terapeutická deka sa skladá z vonkajšej vrstvy a odrazovej vrstvy, ktorá sa nachádza medzi nimi. Vonkajšie vrstvy sú vyrobené zo syntetickej tkaniny. Aby odrazová vrstva mala špecifický charakter, je vyrobená z tenkých vrstiev kovových a plastových fólií. Chráni tak osoby od vonkajších elektrostatických polí, a výrazne oslabuje vplyvy niektorých zo spektier vonkajšieho elektromagnetického žiarenia. Taktiež prijíma, konvertuje a vysiela určité rezonancie elektromagnetického spektra vlastného biopoľa.
Mnohovrstvová liečebná deka je určená na liečenie a profylaktiku porúch funkčných systémov organizmu človeka. Deka má výplň z magnetických prúžkov v hrúbke 0,05 milimikróna, ktorá v spojení s vlastným magnetizmom človeka vytvára magnetickú “turbulenciu”. Táto pôsobí na organizmus vyčerpaný hlavne stresom, nespavosťou, dlhotrvajúcou chorobou a bolesťami.

Dôvody pre použitie sú:
ochorenie centrálneho nervového systému (vegetatívno-cievna dystónia)
ochorenia periférneho nervového systému (zvýšená svalová únava myasthenia)
ochorenia autonómneho nervového systému (asthenovegetative poruchy)
ochorenie psychického charakteru (astenická neuróza, astenicko-neurotický syndróm, afektívne poruchy)
choroby svalovej a kostrovej sústavy (osteochondróza, artritída)

Používanie magnetickej deky:
Používanie deky je zlučiteľné s farmakoterapiou. Magnetickú deku používame pri regulácii psychoemocionálnych porúch, k zlepšeniu spánku, k zvýšeniu odolnosti k stresovým vplyvom, k odstráneniu svalového napätia a pre zmenšenie dávky liekov z nasledujúcej podpornej terapie bez liekov.
Do deky nezabaľujeme onkologických pacientov, s tuberkulózou, horúčkou, infekciou, akútným srdcovým infarktom.

Dĺžka trvania procedúry: 60 minút
Cena: 29,90  €

Scroll to Top