Diagnostikovali jej rakovinu, no ona zabojovala a dnes je úspešnou biznis ženou!

Julianne bola jedného dňa oznámená diagnóza rakovina v predposlednom štádiu. Chuť žiť a bojovať bola však silnejšia a tak svoj boj nakoniec vyhrala.

„Pri hľa­daní al­ter­na­tív po­čas kla­sic­kej liečby som na­ra­zila aj na kys­lík a na jeho, pre mňa ne­uve­ri­teľné účinky. Sa­moz­rejme, ne­ho­vo­rím o kys­líku, kto­rého je v ovzduší 21%, ale o kon­cen­tro­va­nom, 95% kys­líku. Taký po­dá­vame pri in­ha­lá­ciách v Oxy­slo­va­kia už viac než 11 ro­kov. Silne kon­cen­tro­vaný kys­lík pô­sobí ako pro­ti­zá­pa­lová látka (an­ti­sep­ti­kum). Ok­rem pria­mych in­ha­lá­cií ho vy­uží­vame v Oxy­slo­va­kia na zrých­le­nie účin­nosti os­tat­ných pro­ce­dúr, napr. pri chud­nutí, zrých­lení toku lymfy, pri ap­li­ká­ciách mag­ne­tic­kej deky, na re­ge­ne­rá­ciu pri rôz­nych úra­zoch či ocho­re­niach.“ Hovorí Julianna.

Práve cez svoju chorobu sa dostala k myšlienke založiť a viesť kyslíkové centrum Oxyslovakia a pomáhať tak ľuďom a šíriť osvetu okolo kyslíka. Časom prišla myšlienka vytvoriť kyslík vo forme „take away“.  Po rokoch príprav a riešenia technologických postupov, ako kyslík vo vode udržať sa podarilo vyvinúť Oxywater, ktorá na je na trhu už od roku 2015.

„Slovenská značka Oxywater prináša úžasné osvieženie čistou energiou, bez kofeínu, cukru, taurínu, sladidiel, musíte mať však radi chuť čistej vody kyslík totiž ani netvorí bublinky chuť ani vôňu. Ale aj pre tých klientov, hlavne mladých, čo už žiaľ chuť čistej vody ani nepoznajú, je tu ochutená Oxywater. Znova sme zariskovali, a priniesli „ochutenú „ Oxywater, avšak iba vôňou, bez akejkoľvek formy cukru, a hlavne akéhokoľvek umelého sladidla.“

Za tvrdé roky práce a inovatívny prístup dostala ocenenie Podnikateľka Slovenska 2016. Julianna Hložek Grmannová je nielen úspešná podnikateľka, ale svojim prístupom a odhodlaním inšpiratívna žena.

https://www.startitup.sk/juliannahlozekgrmannovadiagnostikovalijejrakovinunoonazabojovaladnesjeuspesnoubizniszenou/

Sdílej tento příspěvek

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email
Scroll to Top